हामी हाम्रो वेबसाइट सुधार गर्दैछौं। यस समयमा, कार्यक्षमताहरू सीमित छन्। चाँडै नै हामी १००% मा हुनेछौं।

हाम्रो समूहीकरण

अलामेदा डस कम्ब्याटेन्ट्समा अवस्थित, साओ तेओतोनिओमा ७६३०-६३९ विद्यालयहरूको यो समूह सन् २००० देखि अस्तित्वमा रहेको छ र यसको परिणामस्वरूप साओ तेओतोनियो र जाम्बुजीरा डो मारका चर्चहरूमा अवस्थित सबै विद्यालय तथा बालवालिकाहरूको एकल व्यवस्थापन निकाय अन्तर्गत जम्मा गरिएको छ।

ठेगाना

एलामेदा डस कम्ब्याटेन्टस S/N- 7630-639 साओ तेओटानिओ

eb23steotonio.sec@gmail.com

283 958 291